ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙΛΟΥΤΡΑΚΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, αναγνωρίζοντας τη
συνεισφορά των Συλλόγων στην προαγωγή του πολιτιστικού και αθλητικού έργου τους,
ΚΑΛΕΙ τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν εντός
των διοικητικών ορίων του κι επιθυμούν να επιχορηγηθούν για το έτος 2024,
σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 1 Ν. 3463/2006 (Α’ 114) όπως ισχύει και την κείμενη
νομολογία, να καταθέσουν πλήρη φάκελο με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1.Αίτηση, στην οποία να αναγράφεται μεταξύ άλλων και το ποσό της επιχορήγησης
που αιτείται ο Σύλλογος.

 1. Αντίγραφο Καταστατικού του Συλλόγου, στο οποίο να εμπεριέχονται όλες οι
  τροποποιήσεις του
 2. Βεβαίωση του Πρωτοδικείου, περί ισχύος του ανωτέρω καταστατικού
 3. Αντίγραφο απόφασης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), περί εκλογής μελών
  Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
 4. Αντίγραφο απόφασης Δ.Σ, περί συγκρότησής του σε Σώμα
 5. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός συνολικής δραστηριότητας για το έτος 2023, έσοδαέξοδα αναλυτικά)
 6. Πρακτικό Γ.Σ. (Απολογισμός της επιχορήγησης για το έτος 2023, με θέμα
  αναλυτική κατανομή εσόδων – εξόδων που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση)
 7. Αντίγραφο Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων
 8. Αναλυτική έκθεση δραστηριοτήτων του Συλλόγου κατά το έτος 2023
 9. Πρακτικό Γ.Σ. περί έγκρισης προϋπολογισμού 2024
 10. Πρόγραμμα πολιτιστικών ή αθλητικών (κατά περίπτωση) δραστηριοτήτων –
  εκδηλώσεων του Συλλόγου, για το έτος 2024, με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα
  δαπάνη, η οποία πρόκειται να καλυφθεί από την επιχορήγηση
 11. Αναλυτική Κατάσταση όλου του εν ενεργεία δυναμικού του Συλλόγου, η
  οποία θα περιλαμβάνει:
  Για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο & ημερομηνία εγγραφής των
  μελών καθώς και κατάσταση των εκπαιδευτών ανά τμήμα
  Για τους αθλητικούς Συλλόγους: ονοματεπώνυμο, χρονολογία γέννησης,
  άθλημα, ημερομηνία έκδοσης δελτίου αθλητικής ιδιότητας ή ημερομηνία εγγραφής στο
  Σύλλογο για τους μικρότερους αθλητές, όσον αφορά τα μέλη, καθώς και κατάσταση των
  προπονητών – γυμναστών που δραστηριοποιούνται στον Σύλλογο ανά τμήμα.
 12. Βεβαιώσεις: α) κατοχής της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του άρθρου 8 του
  Ν. 2725/1999 (Α’ 121) και β) εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων
  του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020 (Α’ 148) (μόνο για τους αθλητικούς Συλλόγους)
  Λουτράκι 20/05/2024
  Αρ.Πρωτ 8397 / 2024
  HM1: 20-05-2024 22:11:07
 13. Aντίγραφο αίτησης υποβολής δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή –
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής
  Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι
  επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων
  Φορέων του Προγράμματος “Διαύγεια” (https://mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των
  δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο
  83 του ν. 4727/2020.
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 3.000,00 €
  Αντίγραφο από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων των επιχορηγήσεων που έλαβε
  το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και αντίγραφο των
  αντίστοιχων δαπανών. Το τελευταίο θα συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά εάν
  αφορά επιχορήγηση του Δήμου. (Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, άρθ. 10Β του
  Ν. 3861/2010 – άρθ. 16 του Ν. 4305/2014 ΦΕΚ237/Α). Η υποχρέωση ισχύει και για
  επιχορηγήσεις παρελθόντων ετών εάν τα αντίγραφα δεν έχουν κατατεθεί σε
  προηγούμενη οικονομική χρήση.
  Επισημαίνεται ότι η επιχορήγηση δεν αφορά κάλυψη λειτουργικών δαπανών
  και παγίων εξόδων των Συλλόγων.
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο
  Πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να τις αποστέλλουν
  ηλεκτρονικά στο email: [email protected] το αργότερο μέχρι και την 7
  η
  Ιουνίου
  2024, ημέρα Παρασκευή.
  Υπεύθυνος για την παραλαβή αιτήσεων & φακέλων: κ. Γιάννης Μαυροειδής
 • Γενικός Γραμματέας Δήμου (τηλ. 2744360126)
  Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ντόντος (τηλ.
  2744360135)
Εμφάνιση περισσότερων

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button