ΣΚΟΥΔΑ

  • 20 χρόνια χωρίς τη δραχμή

    Ακριβώς δυο δεκαετίες μετά την οριστική κατάργηση της δραχμής, παρουσιάζουμε την ιστορία του ελληνικού νομίσματος που ξεκίνησε 2.700 χρόνια πριν,…

    Read More »
Back to top button